Viking interactive

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI

İş güvenliği uzmanı işletmelerde gerçekleşecek veya gerçekleşecek olan çalışmalar, tasarımlar hakkında önerilerde bulunmak.İşletmelerde kullanılan makina, araç-gereç, teçhizat gibi aletlerin bakımlarının planlamasını, organizasyonunu ve buna bağlı olarak değerlendirme görevini üstlenir.

İş Güvenliği Uzmanı Görevleri

İş planlarında, organizasyonlarda, kişisel koruyucu donanımların seçiminde, teçhizatların bakımı, durumu ve testi için işverene önerilerde bulunmak.

İşletmede çalışanları riske atabilecek durumları önlemek için iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili işverene yazılı metin ile bildirmek.

İşletmede meslek hastalıklarının veya iş kazalarını tekrarlamamak ve önlemek için tedbirler almak ve işverene önerilerde bulunmak.

İşletmede meydana gelen kazalarda (Ölüm veya yaralanma olmayan kazalar) çalışana ve ekipmanlara zarar verebilecek olumsuz etkilerden işçileri ve ekipmanları korumak. İşverene önerilerde bulunmak.

İş Güvenliği Uzmanı Risk Değerlendirmesi;

İşletmede olabilecek iş kazalarını değerlendirerek, önlem çalışmalarına katılmak ve uygulama yapmak. İş güvenliği uzmanı risk değerlendirmesi sonucunda çıkan sonuçlara göre önlemler almalı ve çalışanları bilinçlendirerek takip etmelidir.

İş güvenliği uzmanının çalışma ortamı gözetimi;

İşletmede çalışan personellerin ve işletmenin genel olarak gözetiminin yapılması. Gerekli olan periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak, uygulamak ve kontrol etmek. İş güvenliği uzmanı işletmede herhangi bir durumda oluşabilecek yangın, patlama veya doğal afetlerde acil durum planı oluşturmalı ve acil durum planına çalışanları dahil etmek.

İş güvenliği uzmanının eğitim ve bilgilendirmesi;

İş güvenliği uzmanı, işletmede çalışan personellerin iş güvenliği eğitimini müfredata göre çalışma yaparak işverenin onayına sunması ve eğitimleri kontrol altına alması. Çalışma ortamıyla ilgili iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını ve çalışma ortamını gözetim sonuçlarının kaydedildiği yıllık değerlendirme raporunu işyeri hekimi ile işbirliği halinde hazırlayıp sunmak.

İş güvenliği uzmanı eğitim programına kimler katılabilir?

Mühendis olan her kişi iş güvenliği uzmanı eğitim programına katılabilir. Teknik Öğretmenler (Lisans) olan kişiler. Fizikçi ve Kimyager (Lisans) olan kişiler. İş Güvenliği (Ön Lisans) bölümünden mezun olan kişiler. İş güvenliği uzmanı olmak isteyen kişiler, işyeri hekimi olmak isteyen kişiler toplam 220 saat eğitim programına dâhil olarak sınava girebilirler. İş güvenliği uzmanı olabilmek için gerekli evraklar; Diploma fotokopisi ve nüfus cüzdanı fotokopisi.