Viking interactive

İş Güvenliği Uzmanı Nasıl Olunur ?

İş Güvenliği Uzmanı İş Sağlığı ve Güvenliği Ölümcül Kazaların Olduğu Günümüzde Çalışanlar ve İş Verenler İçin Oldukça Önem Kazanmıştır !

İş güvenliği uzmanı, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında işçiler için doğacak olası tehlikeler için gerekli tedbir ve önlemlerini almalıdır.Görevi gereği işyerlerinde bulunan tüm birimlere yönelik iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme yapmak ve iş güvenliği ile ilgili alınması gereken tedbirler konusunda çalışanları bilgilendirir.Bunların yanı sıra iş güvenliği uzmanı ilgili tüm yasa, yönetmelik ve tüzüklere hakim olmalıdır.Ayrıca iyi bir eğitmen, sosyal ve kültürel yönü ile ifade yeteneği güçlü olmalıdır.

İş Güvenliği Uzmanı Nasıl Olunur ?

İş güvenliği uzmanı olabilmek için Bakanlıkça belirlenen eğitim programlarına katılması zorunludur.Eğitim süreleri teorik 180 saatten oluşmaktadır.Teorik derslerin yanı sıra 40 saatlik uygulama eğitimi bulunmaktadır.Bu eğitim programlarına katılımdan sorna yapılacak olan sınavda başarılı olan katılımcılar iş güvenliği uzmanı belgesi verilmektedir.İş güvenliği uzmanı sınavında en az 70 puan almış adaylar başarılı sayılmaktadır.

İş Güvenliği Uzmanı Nasıl Olunur

İş Güvenliği Uzmanı Belgeleri

İlgili yönetmeliklere göre görev yapacak kişi iş güvenliği uzmanı belgesine sahip olması gereklidir.Bu belgeler işyerinin tehlike riskine göre sınıflandırılmaktadır.Bu sınıflar ise A,B,C sınıfı şeklinde adlandırılmaktadır. A sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı bütün tehlike sınıflarında yer alan işyerlerinde görev alabilirler.B sınıfı belgeye sahip olan iş güvenliği uzmanı az ve normal düzeyde tehlikeli işyerlerinde, C sınıfı belgeli iş güvenliği uzmanı ise az tehlike arz eden işyerlerinde görev alabilirler.Bu belgeler eğitim kurumları tarafından 5 yılda bir yenilenmesi gereklidir.Belgenin yenilenmesi için sınav zorunluluğu olmadığı gibi yenileme eğitimi süresi en az 30 saattir.