Viking interactive

İş Kazalarının Sebepleri ve Alınacak Önlemler

İş kazalarının başlıca en önemli sebepleri ve iş kazalarını en aza indirmek için yapılması gerekenler

İş esnasında işçiyi bedenen veya ruhen etkileyen kazalara iş kazası denilmektedir. İş kazaları, işyerlerinde bir çok faktörden kaynaklandığı gibi çalışanlarıda yakından ilgilendiren bir konudur. İşçilerin ruh halleri, davranışları ve çalışma süreçleri iş kazalarına sebep olan en büyük etkenler arasındadır ancak işletmede gerçekleştirilmiş yanlış düzen, alan yetersizliği v.b. durumlar da iş kazalarını yakından ilgilendiren faktörler arasındadır.

İş kazaları ve önlemleri

İş Kazalarının Başlıca Sebepleri

Öncelikle işçilerin bilinçsiz bir şekilde iş sürdürmesi işçileri kazalara karşı korunaksız bir hale getirmektedir. Böylelikle gelişen iş kazalarında yaralanma olasılığı çok yüksektir.

  • Kişisel koruyucu donanımları kullanmamak.
  • Dikkatsiz bir şekilde iş sürdürmek.
  • Sinirli, uykulu ve hasta hallerde iş sürdürmek.
  • Çalışma ortamını düzenli tutmamak.
  • Çalışma ortamında uygun olmayan davranışlar sergilemek.
Yukarıda başlıca sıraladığımız başlıklar iş kazalarının ana sebepleri arasındadır. Yukarıdaki başlıklar çoğaltılabilir ancak temel olarak bu tür davranışları sergilememek gerekir.

İş Kazalarını En Aza İndirmek İçin Yapılması Gerekenler

  • Belirli kriterleri karşılayan sanayi sınıfında ki işletmelerde osgb, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin uygulanması zorunlu olan en önemli etkendir.
  • İşçilerin çalışma ortamlarının güvenli bir şekilde tasarlanarak düzenlenmesi.
  • Kişisel koruyucu donanımların takılması.
  • Cihazların koruyucu donanımlarının sökülmemesi.
  • İşyerinde bulunan işyeri hekimi, işyeri hemşiresi veya iş güvenliği uzmanı tarafından eğitimler düzenlenerek işçilere sunulması.
Diğer yandan hasta veya ruh hali işe elverişli olmayan işçilere izin vererek çalışmamasını sağlamak veya uygun bir işe yöneltmek iş kazalarını en aza indirilmesi noktasında alınması gereken önlemler arasında yer almaktadır.