Viking interactive

İŞ SAĞLIĞINDA TOKSİKOLOJİ SEMİNERİ

Toksikolojinin tarihi aslında insanlık kadar eskidir. Fakat 20 yüzyıla kadar dünyamızda kullanılan kimyasalların sayısı çok daha az iken, 20 yüzyıl itibarıyla sanayideki gelişmeler ile bu sayı hızla arttı. Bugün 60.000’in üzerinde kimyasal maddenin kullanıldığı biliniyor. Çoğu sentetik olan bu maddelerin insan sağlığı üzerindeki etkileri de toksikolojinin konusunu oluşturuyor.
Modern yaşamın sürdürülmesinin bir gereği olarak kimyasalların artan miktarlarda kullanılması ve bunların yarattığı tehlikeler iş sağlığı ve güvenliği alanında toksikolojinin önemini giderek artırmıştır.
Tüm bu gerçeklerden hareketle özellikle iş yeri hekimlerini ve hekimleri ilgilendiren, İş Sağlığında Toksikoloji Semineri’ni çok değerli hocalarımızın katılımıyla düzenledik.

13 Haziran 2019’da Bursa Kalder Evi’nde gerçekleşen seminerimizde Doç. Dr. Engin TUTKUN, Endüstriyel Toksikoloji Bakış Açısıyla İş Sağlığı ve Toksikolojil Maruziyetlerin Hastalıkların Etyolojisindeki Rolü konularında, Dr. Özkan Kaan KARADAĞ, Meslek Hastalığı Tanı ve Takibinde Dünya Modelleri ve Endüstriyel Toksik Maruziyetlerde İş Sağlığı Yaklaşımı konularında ve Dr. Öğr. Üye. Vugar Ali TÜRKSOY da Endüstriyel Maruziyetlerde Toksikolojik Analiz konularında bilgiler verdiler.

İşyeri hekimleri ve iş güvenliği profesyonelleri tarafından yoğun ilgi ile karşılanan seminer, sunumların yanı sıra, soru cevağ bölümleri ile de sektörümüz için önemli bir katma değer yarattı.

Meslektaşlarımızdan gelen yoğun ilgi ve talepler ile mesleki seminerlerimize devam kararı aldık. Bizi takip etmeye devam edin.