Viking interactive

İŞYERİ HEKİMİ

İşyeri hekimi

İş sağlığı ve güvenliği hizmetinde görevlendirilen sağlık personelleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belgelendirilir ve işletmelerde İşyeri hekimi olmaya hak kazanırlar.

İşyeri hekiminin görevleri nelerdir?

İşyeri hekimi görevlendirildiği işletmede çalışma ortamını gözetlemeli, düzenlemeli ve çalışanların sağlığı hakkında danışmanlık yaparak çalışanları bilinçlendirir. İşyerinde bulunan kantin, yemekhane, soyunma odası v.s. gibi alanlarda temizliği kontrol ederek eksiklerin giderilmesi için tavsiyelerde bulunur. İşyerinde bulunan sağlığa zararlı maddeleri veya araç-gereçleri kontrol ederek değerlendirip gerekli önlemleri alarak sağlık muayeneleri yapar. İşyeri hekimleri, işletmede gerçekleşen tüm vardiyalarda çalışan personellerin sağlık gözetimini yapar.

İşyerinde risk değerlendirmesi yapar ve düzenlemeler önerir. İşyerinde bulaşıcı hastalığı olan çalışanların kontrollerini yaparak bu durumu önler. İşletmede bulunan iş güvenliği uzmanıyla ortak çalışarak yıllık çalışma planı ve yıllık değerlendirme raporu hazırlar. İşletmede tüm vardiyada çalışan işçilere sağlık hakkında eğitim verir ve bunun devamlılığını sağlar. İşletmede gerçekleşebilecek her türde iş kazasını ve meslek hastalıklarını en aza indirmek için kontroller ve çalışmalar yapar. İşletmede bulunan teknolojik aletlerin değerlendirmesini yapar ve test edilmesini sağlar.

İşyeri hekimi eğitimi ne kadar sürüyor?

İşyeri hekimi olmak isteyen kişiler bakanlığın belirlediği eğitim programları dahilinde işyeri hekimi olabiliyorlar. Eğitim programları teorik ve uygulamalı olarak ikiye ayrılmaktadır. Eğitimin teorik kısmı 180 saatten oluşmaktadır, uygulama kısmı ise 40 saatten oluşmaktadır. Toplam 220 saat olan bu eğitimin uygulamalı kısmı işyeri hekimi bulunan işletmelerde işyeri hekimi ile yapılmaktadır.

İşyeri hekimi puanı kaçtır?

İşyeri hekimi olmak isteyen adayların sınavları Bakanlık tarafından düzenlenir ve yapılır. İlk sınavda başarı elde edemeyen adaylar ikinci sınava tekrar girebilirler. Fakat iki sınavda da başarı sağlayamayan adaşlar tekrar eğitim programına girmek zorunda kalır ve eğitim programını (220 Saat) tamamladıktan sonra tekrar sınava girmeye hak kazanırlar. Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir en az 70 puan alan adaylar başarılı sayılır ve işyeri hekimi olma hakkı doğar.