Viking interactive

İŞYERİ HEMŞİRESİ

İşyeri Hemşiresi

İşyeri hemşiresi işletmelerde genel olarak çalışma prensiplerine göre araç-gereç ve ekipmanları kullanarak işçi sağlığını ve iş güvenliğini sağlamak için çalışmalar yapmalı ve geliştirmelidir.

İşyeri hemşiresinin görevleri 7 başlığa ayrılmaktadır ve işyeri hemşiresi bu başlıkları durumlara göre yerine getirmekte hükümlüdür.

İşyeri Hemşiresi Görevleri Nelerdir?

  • Revir Hizmetleri
  • Pansuman
  • Enjeksiyon
  • Aşılama Çalışmaları
  • İş sağlığı kayıtlarının tutulması
  • Eğitim
  • Danışmanlık.

İşçilerin özellikleri hakkında bilgi edinerek, sağlık düzeyleri ile ilgili olarak verileri toplayarak raporlama. İşçilerin sağlık ve çalışma öykülerini periyodik muayene formuna yazmak ve rapor hazırlamak.

İşyeri hekimi tarafından yapılacak olan fizik muayenesinde işyeri hekimine yardımcı olmak.

Muayeneye gelen personelin ateşini, nabzını ve tansiyonunu ölçerek muayeneye hazırlamak ve kayıt altına almak. İşyerinde işçilere sağlık taramaları yapmak ve kritik durumda olan işçileri İşyeri hekimine sevk etmek. İş kazalarında veya acil durumlarda işçiye damar yolu açmak, kan şekerini ölçmek ve müdahale etmek.

Çalışanların olumsuz durumlarda hastaneye sevk durumunu yapmak ve kontrol etmek. İşyerinde çalışan hamile bayanları izlemek ve zararlı etkilerden korumak. İşyerinde çocuk bakımı ile ilgili çalışmaları geliştirmek, katılmak ve kontrol etmek. Eksik malzemeleri tespit ederek, giderilmesini sağlamak. Acil durumda gerekli olan ilk yardım malzemelerinin eksikliğini gidermek, ilk yardım organizasyonlarında işyeri hekimine yardım etmek. İşyerinde bulunan personellerin sağlık eğitiminde görev almak, danışmanlık yapmak.

İşyeri Hemşiresi Nasıl Olunur?

Yönetmeliklerde işyeri hemşiresi yerine “diğer sağlık personeli” ifadesi yer alır. Hemşire,Sağlık Memuru,Acil Tıp Teknisyeni (ATT),Çevre Sağlığı Teknisyeni diplomasına sahip olan kişiler müracaat yaparak İşyeri Hemşiresi (Diğer Sağlık Personeli) adayı olabilirler.

İşyeri hemşiresi olabilmek için yukarıdaki diplomalardan birisine sahip olduktan sonra eğitim programlarına dâhil olarak programı tamamlamalısınız. Bakanlık tarafından yapılacak veya yaptırılacak olan sınavdan geçerli not almanız gerekir. Eğitimi tamamlayıp sınavı başarıyla tamamladığınız takdirde Bakanlık tarafından “Diğer Sağlık Personeli Belgesine” sahip olursunuz.