Viking interactive

İşyeri Hemşiresi ve Görevleri

İşyeri hemşiresi, işletmelerde oluşabilecek acil durumlarda işçilerin sağlıklarını kontrol almakla yükümlü bakanlık tarafından yetkilendirilmiş ve belgelendirilmiş personeldir.

Ülkemizde sektörlerin gelişmesiyle kullanılan alet ve cihazlar otomatikleştikçe daha ağır ve büyük olmaya başladığı için iş kazaları büyük hasarlar meydana getirmektedir. Büyük işletmelerde kurulması gereken OSGB gibi sağlık mevzuatları ne yazık ki günümüzde eksiksiz olarak uygulanmıyor. Acil durumlarda, iş kazalarında veya meslek hastalıklarında oluşabilecek yara ve olumsuz etkenleri işletmede bulunan işyeri hemşiresi ve işyeri hekimi müdahalesinde gerçekleştirilmesi gerektir. İşyeri bünyesinde diğer sağlık personeli (İşyeri hemşiresi) görevlendirilmeyen işletmelere 2500TL para cezası kesilmektedir. Aksini idda ederek devam ettiren ve bünyesinde sağlık personeli bulundurmayan işletmelere daha fazla ceza işlemi uygulanacaktır.

İşyeri Hemşiresi ve Görevleri

İşyeri Hemşiresinin Mesai Saatleri Arasında Yapması Gerekenler Görevleri

İşyeri hemşiresi, işyeri hekimi ile birlikte ortak çalıştırmalar sürdürerek işletmede ki güvenliği ve sağlığı kontrol altında tutmalıdırlar ayrıca işverene öneriler sunarak geliştirme planları sürdürmelidirler. İşletmedeki iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlı olarak değerlendirilmesi, sürdürülmesi ve işyeri hekimi ile birlikte kayıt tutarak raporlaması. İşe yeni başlayanların/İşe geri dönüş yapanların ve çalışanların sağlık muayenelerini yaparken işyeri hekimine yardımcı olmak ve kayıt tutmak. Çalışanlara verilen sağlık eğitiminde bir görev alarak bilgi vermek. İşyeri hekimi tarafından verilen görevleri yerine getirmek ve sürdürmek. İşçilerin verimini artırmak için katkıda bulunmak, yeri geldiğinde danışmanlık yapmak ve işçilerin yanında olmak.

İş Güvenliği Neden Önemlidir ?

İşletmelerde oluşan ve zamanla yenilenmeyen eklenmeyen eksiklikler nedeniyle birden gelişen olaylara kaza denilir. İşletmede mesai içerisinde bulunan kişiler koruyucularını, eldivenlerini, baretlerini v.b. koruyucu eşyalarını takmadığı takdirde hayatları büyük bir risk içerisinde bulunur. Örneğin şantiyede çalışan bir personel baretini takmadığı zaman kafasına alabileceği darbelerle hayatını yitirebilir veya sakat kalabilir. Bazı işletmeler kişisel koruyucu eşyaları personellerine temin etmediği sürece personellerinin hayatını ve sağlığını riske atmış olur. Personellerin bilinçli olmasını ve işverenden tüm eksiklerinin giderilmesi için birlik olmaları gerekmektedir. Dünya’da en çok iş kazası ve meslek hastalıkları bizim ülkemizde gerçekleşmektedir bunun sebebi ise işverenlerin ve personellerin duyarlı davranmamasından kaynaklanmaktadır.