Viking interactive

ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi

Bilgemed yetkili ortak sağlık ve güvenlik birimi olarak işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve işyeri yardımcı sağlık personeli ihtiyacınızı karşılıyor.

Tüm işyerlerine söz konusu hizmetleri tek elden ve kurumsal standartlarda götürüyor. Hedef iş kazalarını en aza indirmek ve meslek hastalıklarını tamamen ortadan kaldırmak.

İşyeri Hekimi

Çalışanların işe giriş ve periyodik muayeneleri, işyerinde sağlık risk değerlendirmeleri ve çalışanların iş sağlığı eğitimleri Bilgemed’in işyeri hekimi ve yardımcı sağlık personeli kadrosu tarafından titizlikle yapılıyor. Her şey sağlıklı bir çalışma ortamı ve sağlıklı çalışanlar yaratmak için!

İş Güvenliği Uzmanlığı

İş kazalarının yüzde 98‘inin önlenebileceği gerçeğinden hareketle, Bilgemed’in çeşitli teknik branşlardan iş güvenliği uzmanları, işyerinin risk değerlendirmelerini ve çalışanların iş güvenliği eğitimlerini kurumsal standartlarda gerçekleştiriyor. Bütün tehlike sınıflarında işyerleri için hizmet sunacak A, B ve C sınıfı iş güvenliği uzmanları Bilgemed’in iş güvenliği kadrosunu oluşturuyor. Her şey iş kazalarının en aza indirilmesi için!

Risk Değerlendirmesi

İş güvenliği uzmanlarımız iş yerinde yapılan işlerin özelliklerini dikkate alıp çalışanları etkileyebilecek tüm tehlikeleri ve riskleri belirleyerek, kullanılacak iş ekipmanları ve kimyasal maddelerin seçiminde tüm riskleri değerlendirerek, iş yerindeki düzenin korunmasını sağlayarak, çalışanların sağlık ve güvenlik yönünden korunma düzeylerini yükselten ve iş yerlerinde uygulanabilirliği olan Risk Değerlendirmesi hazırlıyor.

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

Bilgemed iş yeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları iş yerlerinde sağlıklı ve güvenlikli bir ortam oluşturmak ve iş sağlığı ve güvenliğini bir yaşam biçimine çevirebilmek için, çalışanlara İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri veriyor.

Acil Durum Planı

İş güvenliği uzmanlarımız iş yerindeki çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ve çevre şartlarını dikkate alıp, olması muhtemel acil durumları değerlendirerek, çalışanları ve çalışma çevresini etkileyebilecek tüm olası acil durumları belirleyerek, öncelikle çalışanın sağlığını ve güvenliğini daha sonra çevreyi koruyan Acil Durum Planı hazırlıyor.