Viking interactive

OSGB

Osgb

OSGB (Ortak sağlık ve güvenlik birimi) bir işyerinde en az 50 personelin çalışmasıyla beraberinde oluşabilecek tüm olumsuz durumları engellemek ve tedbirler almak için kurulur.

Bu kurul içerisinde en az birer tane İşyeri hekimi, iş güvenlik uzmanı, sağlık personeli bulunmalıdır. OSGB işletmede sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak üzere işin sürekliliğini bozmadan ve aksatmadan verimli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla şunları yapmalıdırlar;

  • İşyerinde bulunan işçilerin sağlık gözetimi
  • İşyerinde işçilerin çalışma ortamını gözetleme
  • İşçilere eğitim vermek, bilgilendirmek ve danışmanlık yapma
  • Oluşabilecek her hangi bir olumsuz etkide İlk yardım ve Acil müdahale
  • Kayıt ve İstatistik.

OSGB işyerinde oluşabilecek, sağlığa zarar verebilecek kazaları önler işçilerin sağlığını korumak ve geliştirmek için çalışmalar yaparlar. İşyerinde yangın, patlama, iş kazası, doğal afet gibi oluşabilecek acil durumlar için planlar hazırlayarak organize eder ve ilgili birim ve kuruluşlarla iş birliği yapar.

OSGB Kurulabilmesi İçin Gerekli Şartlar Nelerdir ?

Bir işletmede OSGB kurabilmek için tam süreli olarak sözleşme ile çalışan en az birer tane; İşyeri hekimi, İş güvenlik uzmanı, Sağlık Personeli olmalıdır. Bu birimlerin başında yer alacak Bakanlığa sunulacak iş ve işlemlerde öncülük yapacak bir müdür olmalıdır.

İşletmenizde OSGB Avantajı Nelerdir ?

İşyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı, sağlık personeli OSGB sorumluluğunda olduğu için işyerinizde İşyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı, sağlık personeli ekstradan çalıştırma zorunda kalmayacaksınız.

OSGB deneyimli kadro tarafından işletmede olumsuzluk yaratabilecek eksiklikleri ve fazlalıkları raporlayarak işverene sunar.

İşletmedeki işçilerin ve işçilerin çalışma ortamı değerlendirilerek gözetime ait tüm bilgiler kayıt altında kalarak istatistikler ile birlikte işverene raporlama yapılacaktır. İşletmedeki eksikler giderilmesi için OSGB tarafından öneriler sunulacaktır. OSGB, İş güvenliği tek biçimden yönetileceği için kurulun verdiği kararlar daha kısa sürede uygulanacaktır ve işbirliği yapan İşyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı, sağlık personeli daha olumlu kararlar vereceklerdir.