Viking interactive

Osgb Avantajları Nelerdir ?

Osgb firmalarının verdiği hizmetler ile işyerlerine sağladığı önemli avantajlar

İşveren iş yerinde 50 ve üzeri işçi çalıştırdığında iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yerine getirmek üzere işyeri sağlık ve güvenlik birimleri kurulur.Ortak sağlık ve güvenlik birimi çalışma ortamının gözetimi için işyerinde sağlık ve güvenlik tehlikelerine karşı yürüteceği her türlü önleyici ve iyileştirici faaliyetleri düzenler.

Osgb hizmetinin ilk amacı olarak işçi sağlığını tehdit eden faktörlere karşı, acil durumlarda, işyerinde olası kazalarda ve doğal afetler gibi acil durumlarda gerekli önlem ve planlarının hazırlanması, ilk yardım ve acil durumlarda ihtiyaç duyulan uygulamaları organize etmesi ve ilgili kurumlar ile iş birliği içinde hareket etmesidir.

Ortak sağlık ve güvenlik birimi yıllık çalışma planı için yürütülecek hizmetler ile ilgili olarak işbirliği ilkesine uygun yıllık çalışma planını hazırlar ve hazırlanan çalışma planı iş veren tarafına onaylanması için yollanır.Osgb yıllık değerlendirme raporu için işyerindeki sağlık ve güvenlik ile ilgili çalışmaları kayıt altına alır ve belirtilen örneğe göre yıllık değerlendirme raporu hazırlayarak işverene, iş sağlığı ve güvenlik birimine gönderilir. İşveren ortak iş sağlığı ve güvenlik birimi hizmetini aldığı danışman firma ile yönetmelikte belirlendiği şekilde sözleşme yaparlar.

Osgb avantajları

Ortak Sağlık ve Güvenlik Biriminin Avantajları

- Bakanlıkla ilgili yasal süreç Osgb firması tarafından takip edilerek işverene rapor halinde sunulacaktır
- Şirketleriniz için eksiklerin giderilmesi için Osgb uzmanları tarafından doğru önerilerin işletmeyi pozitif etkilemesi
- Şirketinizde görevlendirilecek uzmanlar sadece eksikleri tespit etmeyecek, bu eksiklerin çözümünde de önemli rol oynayacaktır
- Verimli çalışma ortamının sağlanması
- Verilen danışmanlık ile işçileri güvenlik konusunda eğitmek ve bilinçlendirmek
- Hizmet karşılığı verilen faturaların gider olarak gösterilmesi