Viking interactive

TÜRKAK 17025 gözetim denetiminden başarıyla geçtik.

TÜRKAK 17025 gözetim denetiminden başarıyla geçtik. ÇSGB'nin belirlediği İSG ortam
ölçümlerinden yeni metotları ve çevresel gürültü ölçüm metotlarını kapsamımıza kattık.