Viking interactive

Osgb Faaliyetlerinde Otomasyonun Önemi

Günümüzde pek çok alanda işlerin doğru bir şekilde yürütülmesi için otomasyon ve kayıt sistemleri neredeyse vazgeçilmez hale gelmiştir. Tüm alanlarda olduğu gibi otomasyon yazılımları osgb faaliyetlerinde de büyük önemi bulunmaktadır.

Yapılan işin daha önceden belirlenmiş standartlarda yürütülmesi, hata sayısının azaltılması ve bunların daha hızlı farkedilmesi, işlemlerin seri ve hızlı bir şekilde yapılabilmesi ve tüm işlemlerin elektronik ortamda kayıt altında tutulması hemen ilk akla gelenler. Mamül malların üretimde önemi giderek artan otomasyon sistemlerinin hizmetler alanında da aynı önemi kazandığı rahatlıkla görülebilir.

Osgb otomasyonKonu iş sağlığı ve güvenliği olduğunda kayıtın ne kadar önemli olduğunu bu alandaki herkes bilir. Aslında sorun iş sağlığı ve güvenliği hizmetini sunanın ortak sağlı ve güvenlik birimi olduğunda başlıyor. Çünkü çok sayıda işyerine hizmer verilmesi, çok sayıda iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının görev alması ve bu personellere eşlik eden çeşitli yan hizmetlerin söz konusu olması otomasyon yazılımının kapsamını değiştirmektedir. Pek çok alanda kullanılan ve hayati önem taşıyan otomasyon özellikleri neler olmalıdır ?

Osgb Otomasyon Yazılımının Özellikleri

Her şeyden önce yazılım, iş yeri hekiminin temel işlerini elektronik ortamda yürütmesini sağlamalıdır. İşe giriş muayenesi, aralıklı muayene ve işe dönüş muayenesi elektronik ortamdaki formlar üzerinde hazırlanabilmeli, o gün tarihi ile kayıt altına alınabilmeli ve yazdırılabilmeli.

Çalışanın işe girişinde ve sonrasında periyodik olarak yapılan tetkikleri, hekimin düzenlediği muayene formlarına eşlik edecek şekilde kayıt altına alınabilmelidir. Aynı zamanda bu tetkikler değişik tarih aralıklarında izlenebilmelidir.

İşyeri hekimi, çalışanın poliklinik muayenelerini yapabilmesi ve reçete hazırlayabilmesi mümkün olmalıdır. İşyeri hekiminin çalışma ortamında tesbit ettiği maruziyetleri kayıt altına alabileceği, sınıflayabileceği ve çeşitli skorlama yöntemlerini sağlayabilmelidir.

Osgb otomasyon yazılımları iş güvenliği uzmanının yaptığı çalışmalar için uygun modüller içermelidir. Risk değerlendirme tablolarının oluşturulması, bildirimlerin düzenlenebilmesi ve toplantı tutanaklarının kaydedip düzenlenebilmesi gerekir.

İş yeri hekimine benzer bir şekilde, iş güvenliği uzmanının çalışmalarının esas içeriğini, çalışma ortamındaki fiziksel, kimyasal, biyolojik, psikososyal risk faktörlerinin tespit edilerek sınıflanması, öncelikli olanların belirlenmesi ve bu risk faktörlerinin ortadan kalıdırılmasına yönelik düzeltici önleyici faaliyetlerin belirlenmesini, kayıt altına alınmasını sağlamalıdır.

İş sağlığı ve güvenliği için kullanılacak bir yazılım deyim yerindeyse çalışma ortamının düzenli aralıklar ile bir resmini çekebilmelidir. Önleyici ve düzeltici faaliyetlerin etkisi izlenebilmeli ve ölçümlenebilmelidir.

Özet olarak bir osgb firmasının ihtiyacı olan elektronik sistem, çok sayıda işyerinde, çok sayıda işyeri hekimi ve çok sayıda iş güvenliği uzmanı tarafından yapılan çok sayıda faaliyetin aynı standartta yürütülmesini sağlamalı ve dijital halde depolayabilmelidir. Bizde Bilgemed olarak otomasyon sistemini hayata geçirmiş olmaktan dolayı mutlu ve gururluyuz.