Viking interactive

Profesyonel İşyeri Hekimi Nasıl Olmalı ?

Sağlıklı çalışanlar ve güvenli çalışma ortamları oluşturmak noktasında işyeri hekiminin sahip olması gereken donanımlar ve sorumlulukları

İş sağlığı ve güvenliği hizmetinin sağlıklı yürütülmesi için işyeri hekimi, işyeri hemşiresi ve iş güvenliği uzmanı birlikte koordineli çalışması gerekmektedir. Ayrıca iş sağlığı ve güvenliği için çalışanların profesyonel bilgi birikimine sahip olması gerekmektedir. İş sağlığı hizmetinin genel ve asıl amacı işyerinde bulunan çalışanların iş koşullarından doğabilecek olası olumsuz etkenlerin önüne geçmek, fizyolojik ve psikolojik durumuna uygun işyerinde çalışmasını sağlmaktır.

İş yerinde yürütülen iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin etkinliği ve sürekliliği sağlamada iş yerinde görev yapan iş yeri hekimi, iş yeri hemşiresi ve iş güvenliği uzmanlarının gerekli bilgi birikimine ve beceriye sahip olması oldukça önemlidir. İş yeri hekimleri sahada çalışırken meslek hastalıkları ve iş ile ilgili hastalıklar yönünden sağlık gözetimini ve kontrollerini doğru ve etkin bir yaklaşımla yürütmelidir. Bunların yanı sıra çalışma ortamında yapmış oldukları risk analizine uygun, çalışanları koruyucu ve önleyici sağlık gözetimi yapmalı ve aynı zamanda yapılması gereken tetkiklerin belirlenmesini sağlamalıdır.

İşyeri Hekimi İşyerinde Yapılan İşi Bilmelidir

İş sağlığı gözetimi, belirli sağlık risklerine maruz kalmış çalışanlar arasında iş ile ilgili sağlık sorunlarının mümkünse henüz ortaya çıkmadan önlenmesi amacı ile sistematik, düzenli ve uygun prosedürlerin oluşturulmasına yönelik tüm faaliyetleri kapsayan bir süreçtir. Yapılan iş, meslek ve sağlık arasındaki etkileşimden oluşur.

Profesyonel işyeri hekimi

İş sağlığı gözetimi, çalışma ortamı gözetimi ve çalışanın sağlık gözetiminin birleşkesidir. Sağlık gözetimi için başlangıç noktası işyeri risk değerlendirmesidir. Günümüzde sanki iş güvenliği uzmanının görevi gibi algılanıp uygulansa da, risk değerlendirmesi yapmak kesinlikle iş yeri hekiminin de görevidir. İşyeri hekimleri olarak risk değerlendirmesi sayesinde, iş yerindeki sağlık tehlikelerini, risk altındaki kişileri belirleyip bu riskleri kontrol altında tutmak için gerekli planlamayı yapabilir ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayabilir. İşyeri hekimi yapılan işi de bilmek zorundadır. Saha çalışmalarında hem iyi bir gözlemci olmalı, hem de çalışanlar ile konuşarak yapılan iş konusunda bilgi ve deneyimini artırmalıdır.

Eğitim Sürekliliği

İşe dönüş muayenesinde sağlık sorunları nedeniyle işe devamsızlık durumlarında işe dönüş muayenesi yaparak, çalışanın eski işinde çalışıp çalışamayacağına karar vermek ve eski işinde çalışması sakıncalı bulunanların mevcut sağlık durumlarına uygun bir işte çalıştırılmasını tavsiye etmek işyeri hekimlerinin görevleri arasındadır. Özel risk gruplarında bulunanlar (yaşlı çalışanlar, gebe çalışanlar, kronik hastalığı olanlar vb) farklı sıklıklarda farklı özel tıbbi muayenelerden geçirilmelidir.Tehlikelerin belirlenmesi ve risk değerlendirmesi faaliyetlerini sonuca ulaştırmak için gerekli bilgi ve beceriler tüm çalışanlara kazandırılmalıdır. Tüm bunlar düzenlenecek eğitimler ile sağlanmalıdır. Eğitimlerden işyerinde görev yapan iş güvenliği uzmanı, işyeri hemşiresi ve işyeri hekimi sorumludur. Bu eğitimler iş yerinde iş sağlığı kültürünü oturtana kadar eğitimler tekrarlanmalıdır. İş sağlığı ve güvenliği kültürü her iş yerinde her çalışan için önemli bir husus olduğunu unutmamak gerekir.